आईची झाली झवाडी Marathi Sex Stories

gamejump

Member
नमस्कार मी ऋषी. मी आज माझ्या आईची कथा घेऊन आलो आहे.
माझ्या आईच नाव पूनम आहे आणि वय 45 वरच पण दिसायला 35 ची वाटते. आई ची फिगर मादक आहे. 34 32 36 ची फिगर असलेली ही बाई साडी घालते.
आम्ही गावाकडे फिरायला गेलो असताना आम्ही शेताकडे फेर फटका मारायला गेलो होतो. मला आंबे खायची इच्चा झल्याने आई पुढे जायला सांगितल आणि मी मागे थांबलो. पण मला आंबे तोडण्यात अपयश आल्याने मी परत आईच्या मागे गेलो.
आई विहिरीवर गेली आणि आमची विहिरी शेताच्याचहा मधला होती त्यामुळे कोणाला काशी दिसत नव्हतं. मी बघतो तर आई एक मजुरा सोबत बोलत होती. तो एकदम काळाकुट्ट व बनियन आणि खाली पायजमा घातला होता. मग मी लपून बघत राहिलो. दोघ हसत होते आणि मग आईने मी आलो की नाही ते बघितलं आणि त्याच्या सोबत शेजारी उसात गेली. मी पण लपून त्याच्या पाठीमागे गेलो. त्याने आईला मिठी मारली आणि तिची पाठ चोळू लागला. आई पण डोळे बंद करून त्याला मिठी मारू लागली. त्याच्या हात हळूहळू खाली येऊन तिच्या गांडीवर आला आणि गांड दाबून फटके मारू लागला.
हे बगून मला समजलं की आज आईची पुच्ची आणि गांड दोन्ही सुजनार आहे. मग आईने त्याच बनियन काढलं आणि पायजम्याचा नाडा सोडला. सोडताक्षणी पायजमा खाली गेला आणि 9 तीच चा काळाकुट्ट लवडा बाहेर आला. एवढा मोठा लावडा बघून आई घाबरली आणि आनंदी पण झाली. ती लवडा चोळू लागली. त्याने आईचे झमपर काढले आणि नंतर साडी सोडली. आईचा परकर काढला आणि आता आई फक्त निकर मध्ये होती. त्याने साडीची घडी घातली आणि खाली अंथरली. marathisexstories

मग तो पुच्चीवरून हॅट फिरवू लागला आणि निकर मध्ये हॅट घातला आई गरम होऊ लागली आणि तिच्या मांड्या दाबू लागली. त्याने आईच निकर काढली आणि खाली बसला आणि चाटु लागला, आई आवाज काढू लागली तर त्याने तिच्या तोंडात निकर कोंबली. तिचू पुच्ची ओली झालियात आई खाली बसली आणि त्याच्या लवडा तोंडात घेतला आंही उसासारखा चोखू लागली. तो तीच डोकं धरून मागे पुढे करू लागला. आता आईला कंट्रोल होत नव्हतं. त्याने आईला झोपवलं आणि तिचे पाय फाकवले. आणि लवडा पुच्चीवर ठेवला. त्याने एक झटका दिला आणि अर्धा लावडा सर्रकन पुच्ची गेला, आई ओरडली, त्यांचे आईचे तोंड दाबले आणि झटके देऊ लागला. आईला मज्जा येत होती. झटक्याच्या जोराने बॉल हलत होते. आता तो झटके देताने बॉल पण दाबत आणि चोखत होता. 20 मिनिट पुसाचू झवल्यानंतर आईच पाणी निघत पण त्याचा स्टॅमिना खूप होता. त्यांनी आईला doggy मध्ये बसवलं आज गांडीत लंड टाकला. तो गांड मारू लागला आणि आई तीच तोंड दाबून मज्जा घेऊ लागली. त्याच पाणी निघणार होत

आणि आई ने ते तोंडात काढायला सांगितलं. त्याने सर्व पाणी. आईच्या टोणात टाकलं, तोंड फुल्ल झल्याने काही पाणी चेहऱ्यावर टाकलं. आता तो खाली झोपला आणि आई त्याच्यावर पडून राहिली.
आता आईने चेहरा साफ केला आणि निकर घालू लागले. त्याने परत निकर काढून घेतली आणि तिचा वास घेत घेत निघून गेला. आता आई साडी घालून बाहेर आली आज आईला चालता येत नव्हतं. आई लंगडत होती. मग मी तिच्या कडे गेलो आणि विचारलं तर ती बोललो मी पाय घसरून पडले. मग आम्ही घरी गेलो आणि आई जववन करून लगेच झोपी गेली.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी आईच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता. मला माहीत नव्हतं माझी आई एवढी झवडी असेल. संकलक तो नोकर घरी आला आणि वडिलांना काय काम करायचं ते विचारू लागला. वडिलांनी त्याला काम सांगितले आणि बाहेर कामासाठी गेले. नोकराने आईला माझ्यासोबत चाल अस खुणावत डोळा मारला. आई लाजून नंतर येते असा खुणावत किचन मध्ये गेली.
 
Top