_/\_ வணக்கம் தமிழகம்_/\_

kingsplendour1 said:
sittukuruvi where are u
விநாயகர் சதூர்த்தி காரணமாக வீட்டில் சுண்ணாம்பு அடித்து சுத்தம் செய்யும் வேலைகள் நண்பா..

இன்னைக்கு தான்் rest edukuren
 
Sittukuruvi said:
kingsplendour1 said:
sittukuruvi where are u
விநாயகர் சதூர்த்தி காரணமாக வீட்டில் சுண்ணாம்பு அடித்து சுத்தம் செய்யும் வேலைகள் நண்பா..

இன்னைக்கு தான்் rest edukuren
:clap: :clap: :clap:
 
Top