అంతా మాయ

aghori123

Registered
Messages
24
Reaction score
3
Points
31
Credits
23
మన రసిక ప్రియులందకి నమస్కారాలు
కధలు చదివి చదివి నేను ఒక కధ వ్రాయాలని
నిర్ణయించుకున్న వెంటనే మొదలు పెడుతున్న
ఎలా వుందో మీరే చెప్పాలిఅంతా మాయ

ఎపిసోడ్ 1
సమయం ఉదయం 11 గం"
డబ్బై ఐదు సంవత్సరాల రామస్వామి ఊరికి దూరంగా వున్న తన పొలం వైపు నడుస్తూ వుంటే ఇతన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఒక యువకుడు తనని దాటుకుంటూ ఎదో ఆందోళన గా వెలుతుంటే ఎవరా అని చూస్తూన్నాడు రామస్వామి ఎప్పుడో చూసినట్టు వుంది కానీ పలానా అని గుర్తు పట్టలేేక పోయాడు, ఆ కుర్రాడు చాలా వేేగంగా అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లి పోయాడు ఎమిటా అని ఆలోచిస్తూనే వెళ్తున్న రామదాసు కి తన పక్క పొలంలో బావి దగ్గర నుంచుని ఏడూస్తూ బావిలోకి చూస్తూన్న ఆ కుర్రాడు కనిపించాడు
విషయం అర్థమవడానికి పెద్ద సమయం పట్టలేదు రామస్వామి కి చూట్టూ చూసాడు ఎవరూ కనిపించలేదు నేను కాపాడగలనా ఈ కుర్రాడిని అనుకుంటూనే తన భుజాన వున్న తుండు ని తీసుకుని వాడి వెనకాల నుంచుని ఒక్క సారిగా వాడి పై నుంచి వేసి వెనక్కి లాగే సరికి ఇది ఊహించని ఆ కుర్రాడు రామస్వామి కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు రామస్వామి తుండుని గట్టిగా బందించి వాడి మొహాన్ని చూసి ఆశ్చర్య పోయాడు నువ్వు రమణ మాష్టారు అబ్బాయివి కదా ఏమిటి ఈ పని అంటూ అడిగేసరికి వాడు ఏడూస్తూ వదులు తాతా నేను చచ్చిపోతా అని గింజుకుంటూన్నాడు రామస్వామి కి తెలుసు వాడిని ఎక్కువ సేపు ఆపలేడని ఏదో ఆలోచించి సరే చచ్చిపోదువులే ఈ బావిలో నీరు తక్కువగా వుంటాయి దూకినా చావవు ఏ కాలో చేయ్యా విరుగుతుంది అంతే ఇంకో బావి వుంది చెెపుతా లెగు అంటూ వాడిిని కొంచెం గమనిస్తూనేే తుండు కొంచెం కొంచెెం గా వదులు చేస్తూ వాడి భుజం పై చేయవేసి పైకి లేపాడు వాడు తాత మొహం చూడ కుండా తల వంచుకుని ఏడూస్తూ నుంచూన్నాడు రామస్వామి పదా అంటూ వాడి చేయపట్టుకుని
తన పొలం లోకి తీసుకుని పెద్ద వేపచెట్టు కింద బల్ల వుంది దాని మీద కూర్చొ అన్నాడు వాడు అలా నుంచునే వున్నాడు బాబు ఇలా రా నేను మీ తాతయ్య నే అనుకో మీ నాన్న గారు ఎంత మంచివారు వారికి వున్నది నువ్వు ఒకడివె వాళ్లు ఏమై పోతారు అంటూ చేతిని లాగి కూర్చోపెట్టాడు పక్కన , వాడు ఇంకా ఆందోళన గానే వున్నాడు లేదు నాకు బ్రతకాలని లేేదు తాత అంటూ ఎక్కి ఎక్కి ఏడూస్తూన్నాడు రామస్వామి కి మనసు చలించిపోయింది ఏ కష్టం వచ్చిందొ పాపం అనుకుంటూ సరేలే అలాగే చచ్చిపోదువుగాని
అంత కష్టం ఎమివచ్చింది చిన్న నీకు అడిగాడు ఆ కుర్రాడు ని ,వాడు అలాగే కిందకు చూస్తూ కూర్చూన్నాడు ఏమీ మాట్లాడడం లేదు రామస్వామికి వాడిని ఈ ఆత్మహత్య నిర్ణయం మార్చగలనని నమ్మకం వుంది ఎందుకంటే ఈ ముసలోడి దగ్గర చిన్నపిల్లాడిలా ఏడుస్తూ కూర్చోడు ,
మళ్లీ అడిగాడు ఏమైంది చిన్నా మీ నాన్న తిట్టారా అన్నాడు ,లేదు అంటూ తల అడ్డంగా వూపాడు మరి ఎవరైనా అమ్మాయిని ప్రేమించావా అదే అయి వుంటుంది లే మీ వయస్సు కుర్రాల్లు ప్రేమ దోమ అంటూ తిరుగుతారు అంటూ వాడి వంక చూసాడు వాడు తల అడ్డంగా తిప్పుతున్నాడు కాదు అన్నట్టు ,మరి ఏమైంది చిన్న అడిగాడు రామస్వామి , వాడు అలా మౌనంగానే వున్నాడు, కొంచెంసేపు రామస్వామి కూడా మాట్లాడలేదు వాడు ఏడవడం మానేసి అలా కుర్చూన్నాడు తరువాత నీ పేరు ఏమిటి గుర్తు లేదని రామస్వామి అడిగాడు వాడు నెమ్మదిగా వినోద్ అన్నాడు చూడమ్మా నీకు ఇరవై ,ఇరవై రెండు వయస్సు వుంటుంది నీ అంత అందమైన అబ్బాయి ఈ ఊరులో లేేేరు
వున్న ఒక్కగానొక్క కొడుకు పోతే మీ తల్లిదండ్రులు బ్రతుకుతారా చెప్పు నువ్వంటే
వారికి ఇష్టం లేదా అడిగాడు , చాలా ఇష్టం అన్నాడు వినోద్ , మరి ఎందుకు ఈ పని ప్రతీ దానికి చావు పరిష్కారం కాదు నేను ఎన్ని చూసుంటాను ఇప్పటి వరకూ నాతో చెప్పు ఏమి జరిగిందో నీకు మంచి సలహా ఇవ్వగలను చెప్పు చిన్నా అంటూ వాడి చెయ్యి మీద చేయవేసి ధైర్యం చెప్పుతున్న తాతకి చెప్పాలా వద్దా అంటూ చూస్తూన్నాడు వాడి మొహంలో భావాల్ని కనిపెట్టిన రామస్వామి నేేేను ఎవ్వరితో చెప్పను మన ఇద్దరి మధ్యలోనే వుంటుుంది చెప్పు అన్నాడు, వినోద్ కూడా కొంచెం ఆలోచించి రామదాసు మీద నమ్మకం కలిగింది తాత మొహం వైపు చూసి మళ్ళీ తల కిందకిి వంచుకుని మా అమ్మ దేవుడు లాంటి మా నాన్నని మోసం చేేస్తూంది అంటూ మళ్లీ ఎడవడం మొదలుపెట్టాడు , అది విన్న రామదాసు అయోమయంలో పడ్డాడు మోసం అంటే ఏ మోసం అర్థమవలేదు ఆర్థిక పరమైన మోసం అయివుంటూందా అనుకున్నాడు ఎందుకంటే మాష్టారు కుటుంబం అంటే అంత గౌరవం ఊరిలో ,మళ్లీ వాడు ఏడవడంతో ఊరుకో చిన్న మీ అమ్మ గారు మీ నాన్న గారిని మోసం చేేయడమేమిటి సరిగ్గా చెప్పు అడిగాడు ,, వాడు ఏడూస్తూనే మా అమ్మ వేరొకరితో అంటూ చెప్పడం ఆపేసి ఏడుస్తూన్నాడు అప్పుడు రామదాసు కి కొంచెం వెలిగింది బుర్రలో అసలు ఆలాంటి ఆలోచనలు రాలేదు ఎందుకంటే ఎంతో సాంప్రదాయం గా వుండే అమెను చూస్తే వేరేవిధంగా ఆలోచించలేరు ఇంకా నమ్మకం కలగడంలేదు రామస్వామికి ఒక్క సారిగా ఆ విధమైన ఆలోచనలు రాగానే వారానికి ఒకసారి అయినా గుడిలో కనిపించే మాష్టర్ భార్య తులసి కట్టు బొట్టు అచ్చతెలుగు ఆడపడుచుల అప్పటి నటి జయప్రద లా చాలా చలాకీగా వుండే అమే బాబాయ్ గారు అంటూ నవ్వుతూ పలకరించి ప్రసాదం పెట్టేది,ఎప్పుడూ దేవతలా కనిపించే ఆవిడ ఈ రోజు రతీదేవి లా అనిపించే సరికి రామస్వామి పంచ లో పాము (మొడ్డ) బుసలు కొడుతోంది ఒక్క సారిగా తనలో మార్పుని గమనించి అనుకున్నాడు నిజమే అమే అందం అటువంటిది ఎవ్వడో అ అధ్ర్రుష్టవంతుడు అనుకుంటూ తెలుసుకోవాలని కుతూూహలం పెరిగింది రామస్వామి కి అప్పుడు అనుకున్నాడు అంత పద్దతి గా వుండే ఆవిడ ఇలా చేసిందా తల్లి తండ్రులు గారాబంగా పెంచుకున్న కొడుకు అది చూస్తే తట్టుకోవడం కష్టమే ముందు అది పెద్ద తప్పు అన్న భావన ఈ కుర్రాడు లో తీసేయాలి అప్పుడే కాపాడునట్టు ఈ అబ్బాయి ని అనుకుని వాడిని చూస్తూ నవ్వుతూ అందుకే చచ్చిపోదామనుకున్నావా పిచ్చివాడా అంటూ నవ్వేసరికి వినోద్ నోరు వదిలేసి చూస్తూన్నాడు ఇంత ఈజీ గా తీసుకున్నాడు ముసలోడు అనుకున్నాడు,
ఇంతలో ముసలాడు కొంచెం నిట్టూర్పు వదిలి చూడు బాబు నీ వయస్సు ఎంత అడిగాడు, ఇరవై రెండు అన్నాడు రామస్వామి ని చూస్తూ వినోద్, ఒకటి అడుగుతాను నిజం చెపుతావా అడిగాడు సూటిగా వినోద్ మొహంలోకి చూస్తూ ,తన అమ్మ గురించి అడుగుతాడనుకుని కొంచెం ముహమాటంగానే ఊ...అన్నాడు వినోద్,
నీకు ఎవరినైనా ఆడవాళ్లు ని చూసినప్పుడు ఏదైనా చేయాలని కోరిక పుడుతుందా అడిగాడు రామస్వామి, నా గురించి అడుగుతున్నాడేమిటి అనుకుంటూ తాత వంక చూసాడు ,మొహంలో ప్రశ్న మార్క్ వేసుకున్న కుర్రాడు ని చూసి బయపడకు చిన్న
ఈ వయస్సు లో అది సహజం అలాంటి కోరికలు కలగపోవడం నీ లోని లోపమవుతుంది చెప్పు అని రామస్వామి అడిగేసరికి ఇంక తప్పదు అనుకుని తలకాయ ఊపాడు అవునని ,అప్పుడు అనుకున్నాడు రామస్వామి దారిలోకి వస్తూన్నాడని పిల్లలు వున్న ఆడవాళ్లు మీద కూడా నీకు కోరిక వుంటుంది కదా అడిగాడు, మళ్ళీ అవునని తలాడించాడు వినోద్ ఒకవేళ నీకు అలాంటి అవకాశం వస్తే ఏమి చేస్తావు అడిగాడు రామస్వామి, ఈ ప్రశ్నలు ఏమిటిరా బాబు అనుకుంటూ ఏమి చెప్పాలో తెలియక సైలెంట్ గా వుండిపోయాడు వినోద్ ,ఏమి చెప్పలకపోయే సరికి మళ్లీ రామస్వామి కలుగ చేసుకుని అయినా నా పిచ్చి కాానీ కోరిక వుంది అన్నావు కదా అవకాశం వస్తే వదులుతావా కుమ్మి వదులుతావు అనేసరికి కొంచెం నవ్వుతూ తాత వంక చూసాడు మ్...అంటూ , అప్పుడు అమె కి పిల్లలు వుంటారు కదా వాళ్లు చచ్చిపోవాలా ,ఆమెకు భర్త వుంటాడు కదా మరి నీకు సుఖాన్ని ఇస్తూ ఆమె కూడా సుఖపడడం పెద్ద నేరమా అంటూ వాడి ని చూస్తూనే చూడమ్మా చిన్నా శ్రృంగారం అనేది మనకి దేవుడు ఇచ్చిన పెద్ద వరమే ఒక్కోసారి మన లోని కోర్కేలను ఎంత బందించినా అగ్నిపపర్వతంలో లావా లా బయటకు వచ్చినట్టు మనలోని కామం కూడా ఎంత కట్టుబాట్లు ,కటుంభం ,బంధాలతో బందించినా కొన్ని బలహీన సమయంలో మనం నియంత్రించడం కష్టం అలాంటి పరిస్థితి లొనే నీ అమ్మ గారు తప్పు చేసూంటారు ప్రతీ ఇంట్లో జరిగేవే అనవసరంగా మోసం దగా వంటి మాటలు అవసరం లేదు నా ఉద్దేశ్యం లో అయితే తప్పునే కాదు మీ అమ్మ గారి మనసు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు అంతేగాని ఇలాంటి పిచ్చి ఆలోచనలతో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుని నీ భవిష్యత్ పాడు చేసుకోకు అని అర్థమయ్యేలా చెెప్పాడు రామస్వామి , తాత చెప్పింది విన్న వినోద్ మాఅమ్మ ఎవరితో చేేస్తూందో చెెపితే నువ్వేే తిడతావు మా అమ్మని అన్నాడు వినోద్ , అది విన్న రామస్వామి ఎవరబ్బా అనుకుంటూ ఎవడైతే ఏమిటి మగడే కదా అన్నాడు చెపుదామా మానదామా అని సంకోచిస్తూనే మా చిన్నత్త మొగుడు తో అని మెల్లగా చెప్పి తలవంచుకున్నాడు వినోద్ అది విన్న రామస్వామి షాక్ తగిలినట్లుగా వుండిపోయాడు ఇది అసలు ఊహీంచలేదు వరసకు తమ్ముడు తో దెంగించుకునేంత దూల తులసి లో వుందా అనే ఆలోచన రాగానే తనలోని కామ నాడులు వేగంగా పనిచేయడం మొదలైంది వీడికి ఏమి చెెప్పాలా అని ఆలోచిస్తూ వాడి మొహం లో చూసేసరికి ఇప్పటిిి వరకు కొొంచెం ప్రశాంతంగా వున్న వాడి మొహం మళ్ళీ ఎర్రగా కోపంగా మారిపోయింది తను ఏమీ ఆశ్చర్య పోనట్టు నటిస్తూ ప్రశాంతంగా నవ్వుతూ అయితే ఏమిటి మీ మావయ్య కూడా మగాడే కదా అని కూల్ గా చెెప్పాడు రామస్వామి ,అది విన్న వినోద్ గాడు ఆశ్చర్యంగా చూసాడు తాత వంక మళ్ళీ రామస్వామి నే చెపుతూ చూడు చిన్న నీకు సరిగ్గా తెెలియక పోవచ్చు పూర్వం నుంచే చాలా మంది సొంత అక్కతమ్మ్ముళ్లు, అన్నాచెల్లిల్లు, దెంగించుకునే వారని నాకు కూడా తెలుసు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా చాలా జరుగుతాయి పైగా ఎవరికెవరికో పుట్టి ఎదొ వరసకిి తమ్ముడు అయ్యనంత మాత్రాన తప్పు పట్టకు చిన్న , అసలు ఎటువంటి సందర్భం లో వారు కలిసారో చెెప్పా కదా కొన్ని బలహీన మైన సమయంలోమనల్ని మనం నియంత్రించుకునే శక్తిని కోల్పోతామని నిన్ను మీ నాన్న గారిని బాగానే చూసుకుంటూన్నారు కదా మీ అమ్మ గారు అని అడిగాడు రామస్వామి చాలా బాగా చూస్తారు అని సమాధానం ఇచ్చాడు వినోద్ , మరి గుట్టు చప్పుడు కాకుండా మీ కుటుంబ గౌరవం దెబ్బతీయకుండా సంసారం సాగిస్తున్న మీ అమ్మగారిని తప్పు పట్టకుండా నువ్వు కూడా ఎన్నో అందమైన అనుభూతులు పొందుతూ జీవితంలో ముందుకు పో అని వాడి వంక చూసాడు వాడు ప్రశాంతంగా వున్నాడు నిజంగానే రామస్వామి లో ఎదో మహిమ వున్నట్టు తాత మాటలు మంత్రాలు వేసినట్లు పనిచేసాయి వినోద్ కి సరే తాత ఎవరితో చెప్పనని ఒట్టు వెయ్యి అన్నాడు రామస్వామి వైపు చేయ చాచి వీడి అమాయకత్వానికి నవ్వుకుంటూ ఒట్టు వేసి ఎవరికైనా చెపితే ఏమి చేస్తావు అడిగాడు వినోద్ కి కంగారు పెరిగింది ఏమిటి తాత ఏదో తేడాగా మాట్లాడుతున్నాడు అని బయం బయంగా చూస్తూన్నాడు వాడి బయాన్ని గమనించిన రామస్వామి ఏమీ బయపడకు నీకు నమ్మకం కలిగేలా ఒకటి చెపుతా విను నీకు నా మనవడు గౌతమ్ తెెలుసా అడిగాడు వినోద్ ని , తెలుసు మా సీనియర్ కాలేజ్ లో అన్నాడు ,మా చిన్న కోడలు పుష్ప తెెలుసా అని అడిగాడు రామస్వామి, తెలుసు పుష్ప ఆంటీ అని కొంచెెం స్వరం పెంచాడు మనసులో అనుకుంటూన్నాడు గౌతమ్ గాడు కొంపతీసి వాడి పిన్ని ని దెంగుతున్నాడా తాత ఏమి చెెపుతాడా అని అత్రంగా ఎదురు చూస్తూన్నాడు వీడి ఆత్రం గమనించిన రామస్వామి నవ్వుతూ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్లీద్దరూ దెెంగించుకుంటూన్నారు ఆ మాట తాత అనేసరికి వినోద్ గాడు ఆశ్చర్య పోతూ చూస్తూన్నాడు అడుగుదామా వద్దా అనుకుంటూనే మరి మీరు ఏమీ అనలేదా వాళ్లని అడిగాడు రామస్వామి ని ,వాళ్లీద్దరికి లింక్ పెట్టిందే నేను అన్నాడు తాత , దెబ్బకి షాక్ వినోద్ కిి పుష్ప ఆంటీ చాలా కసిగా వుంటుంది ఇదెలా తాతకి పుష్ప ఆంటీకి ఏమిటి అసలు ఎలాగైనా తెెలుసుకోవాలని ఆశగా అడిగాడు తాతని ఎలా తాత ఎప్పటినుంచి ,మీకు తెలిసే వాళ్లీద్దరూ అంటూ తనకు వున్న అనుమానాలు ప్రశ్నలు గా అడిగేేేరికి రామస్వామి అదో పెద్దకధ మొదటి నుండి చెెపుతాలే అని వాడి వైపు చూసే సరికి వాడి మొహం వెెలిగిపోతుంది అనందంంతో వాడి ఆనందానికిి బ్రేకులు వేస్తూ ముందర మీ మావయ్య మీ అమ్మ చేసుకుంటుంటేే ఏమి చూసావు ఎలా చూసావు చెప్పు తరువాత నేేను చెెపుతా అని మెలిక పెట్టాడు తాత వాడి ఆనందం ఎగిరిపోయింది పుష్ప ఆంటీ గురించి తెలుసుకోవాలన్న కోరిక బలంగా వున్న వినోద్ వాడు చూసింది తాతకి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు
 
These are the rules that are to be followed throughout the entire site. Please ensure you follow them when you post. Those who violate the rules may be punished including possibly having their account suspended.
Top Bottom